English   中文
Lifestyles Logo

Bermula

Selamat Datang ke perjalanan anda di Lifestyles untuk kesihatan dan kekayaan yang lebih baik! Jika anda teruja untuk memulakan perniagaan anda dari awal, Lifestyles menawarkan beberapa Program Kejayaan untuk membantu anda untuk mula menjana pendapatan segera.

Keahlian RM95 anda merangkumi:

  • Keahlian Seluruh Dunia
  • Kit Pengedar
  • Sokongan dari Syarikat
  • Sokongan dari Upline
  • Latihan dan pendidikan
  • Diskaun/keuntungan dan bonus
  • Alat Atas Talian

Lifestyles Success Programs/ Program Kejayaan Lifestyles:

Program Instant Direct

Program Instant Direct merupakan cara terpantas untuk menjadi Direct Distributor. Pembelian yang diperlukan adalah 2,800 mata bagi nilai produk pada diskaun 30%, dan dengan serta merta menjadi Direct Distributor. Anda juga akan menerima satu kotak Intra dengan percuma, yang mana anda boleh menjualnya pada harga runcit. Apabila anda naik pangkat ke Direct Distributor, tahap diskaun anda akan meningkat ke 40% dan kekal untuk selamanya.

Pek Premier

Beli 1,000 mata bagi nilai produk Lifestyles pada diskaun 30% ditambah dengan alat bantuan bagi membantu anda memulakan perniagaan. Apabila anda menaja 2 frontline yang membeli Pek Premier dan 3 Preferred Customers, anda akan menerima satu kotak Intra dengan percuma.

Program LIFEbuilder

Program LIFEbuilder dan 5+2 menggunakan Pek Premier untuk mencipta organisasi melalui duplikasi. Apabila anda menaja 2 frontline yang membeli Pek Premier dan 3 Preferred Customers, anda akan menerima satu kotak Intra dengan percuma untuk kegunaan peribadi atau dijual untuk mendapatkan untung runcit.