Penafian

Sila Baca Dengan Teliti...

Laman web Lifestyles Malaysia dan bahan serta produk yang anda temui dalam laman ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya berkaitan dengan dan para Pengedar bagi pasaran setempat tersebut.

Penafian (Pendapatan):

Penyataan pendapatan Pengedar Lifestyles tidak boleh dianggap sebagai mewakili secara tetap ataupun memastikan taraf pendapatan dari Lifestyles. Tahap pendapatan yang dicapai oleh seseorang Pengedar Lifestyles tidak boleh dianggap sebagai jumlah pendapatan yang akan di perolehi Pengedar lain.

Tahap pendapatan yang diterima bergantung kepada tahap perniagaan setiap individu, cita-cita peribadi, masa, komitmen, aktiviti dan faktor demografi.

Panafian (Pengubatan):

Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat perubatan, tetapi adalah semata-mata untuk tujuan pendidikan. Anda tidak seharusnya menggunakan maklumat di dalam laman web ini untuk diagnosis atau rawatan sebarang masalah kesihatan atau untuk penetapan apa-apa ubat atau rawatan yang lain. Sebelum memulakan diet, latihan atau program kesihatan, anda harus berunding dengan profesional kesihatan anda. Setiap orang adalah berbeza, dan cara anda bertindak balas terhadap produk tertentu mungkin berbeza daripada orang lain.

Bukan semua produk boleh didapati di setiap negara. Hubungi pejabat Lifestyles tempatan anda untuk mendapatkan makumat selanjutnya. Penyenaraian Ramuan mungkin berbeza mengikut negara. Sila lihat label produk untuk senarai yang lengkap.