เลือกตลาดของคุณ
ร้านขายของ
เชื่อมต่อกับเรา:
Thailand - ภาษาไทย
    
Lifestyles PBCLifestyles @ Facebook Lifestyles @ YouTube
Lifestyles Logo

พันธะสัญญา


พันธะสัญญาของไลฟ์สไตลส์คือการอุทิศตนเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก เพราะเราคือผู้นำระดับแนวหน้าของธุรกิจการตลาดระบบเครือช่าย ที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และโอกาสของความก้าวหน้ายิ่งขึ้นให้กับผู้ร่วมธุรกิจมาแล้วนับไม่ถ้วน ผ่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เรามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเปลี่ยนขีวิตผู้คน ด้วยการยกระดับมาตรฐานชีวิตของเขาเหล่านั้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดย

  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผู้บริโภคทุกครัวเรือนทั่วโลก
  • วางรากฐานทางธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ร่วมธุรกิจทุกท่านสามารถประสพความสำเร็จในธุรกิจไลฟ์สไตลส์
  • ยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้แทนจำหน่ายที่ตั้งใจและทุ่มเทการทำงาน
  • มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและทั่วโลกของไลฟ์สไตลส์