เลือกตลาดของคุณ
ร้านขายของ
เชื่อมต่อกับเรา:
Thailand - ภาษาไทย
    
Lifestyles PBCLifestyles @ Facebook Lifestyles @ YouTube
Lifestyles Logo

การอวดอ้าง


กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด...

เว็บไซต์ไลฟ์สไตลส์ประเทศไทยและเครื่องมือต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์ที่คุณพบในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์สำหรับให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในนี้สำหรับประเทศไทยและผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น

การอ้างอิงเกี่ยวกับรายได:

ตัวอย่างผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจมากกว่าหนึ่งปีมีรายได้อยู่ที่ 4,000 – 1 ล้าน บาทต่อเดือน และเฉลี่ย 10,000 – 10 ล้านบาทต่อปี

การอ้างอิงทางด้านยา:

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์แต่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้น โปรดอย่าใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวินิจฉัย ข่มขู่ หรือแนะนำผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุภาพที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ก่อนเริ่มทำการควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายหรือโปรแกรมเพื่อสุขภาพอื่นๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรองแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ในแต่ละประเทศอาจมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ครบทุกผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อสำนักงานไลฟ์สไตลส์ภายในปะเทศเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนผสมในแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน คุณสามารถตรวจสอบส่วนผสมทั้งหมดได้จากฉลากผลิตภัณฑ์