Prohlášení

Čtěte pozorně...

Stránky Lifestyles České republiky/Slovakia a na nich zmiňované materiály a výrobky jsou poskytovány pouze pro informační účely. Informace na stránkách obsažené se týkají České republiky/Slovakia a distributorů v této zemi působících.

Prohlášení o výši dosahovaných příjmů:

Příjem typického distributora v České a Slovenské republice, který obchoduje déle než jeden rok a nakoupil výrobky v hodnotě vyšší než 4 400,- Kč, se pohybuje mezi 8 780,- Kč a 44 000,- Kč ročně. Nicméně příjmy přibližně 17 % těchto distributorů se pohybují mezi 66 000,- Kč a 198 000,- Kč ročně, a příjmy téměř 8 % se pohybují mezi 220 000,- Kč a 440 000,- Kč ročně.“

Prohlášení o účincích na zdraví:

Informace uváděné na této stránce nemají zastupovat odborná lékařská vyjádření. Jsou určeny pouze pro výukové potřeby. Tyto informace nejsou určeny ke stanovování diagnóz, léčbě či předepisování léčiv a nenahrazují lékařské služby. Před zahájením diety, cvičení či jiného zdravotního programu je vhodné poradit se s kvalifikovaným odborníkem. Výsledky se u různých lidí mohou lišit.

Uváděné výrobky nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte na své pobočce Lifestyles. Přísady výrobků se mohou v jednotlivých zemích lišit. Úplný seznam přísad naleznete na etiketě výrobku.