เลือกประเทศ/ภาษา: 
สมุนไพร

สูตรการผลิตอินทรา

  • สมุนไพรทั้ง 23 ชนิดเติบโตตามธรรมชาติ โดยปราศจากสารเคมีหรือสารบำรุงใดๆ
  • สมุนไพรแต่ละชนิดถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อคุณภาพ และนำมาเป็นส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์
  • หลังจากผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์แล้ว สมุนไพรแต่ละชนิดจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการการสกัดอย่างพิถีพิถัน
  • เป็นสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
  • สารสกัดทั้งหมดจะถูกนำมาผสมผสานกันขึ้นอยู่กับสูตรการผลิตที่เหมาะสม และลงตัวของไลฟ์สไตลส์
  • ผลิตผลที่ได้ออกมาจะถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ด้วยการรับรองของ HACCP* ภายใต้กระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดและได้มาตรฐาน GMP** ซึ่งรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

การใส่ใจในทุกรายละเอียดนี้หมายถึงในทุกหยดของอินทราอุดมไปด้วยคุณค่าของสมุนไพร

*Hazard Analysis Critical Control Points   **Good Manufacturing Practices

 

 
© 2021ไลฟ์สไตลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ลิขสิทธิ์ถูกต้อง