เลือกประเทศ/ภาษา: 
สมุนไพร

อะไรคือพฤกษชาติ?

เมื่อเราพูดถึงพฤกษชาติ เรามักอ้างถึงสารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆของพืช ซึ่งประกอบไปด้วย รากไม้ ใบไม้ ผลไม้ เปลือกไม้ ลำต้น และดอกไม้ บางครั้งเราสามารถนำทุกส่วนของพืชบางชนิดมาใช้ประโยชน์ได้หมด และบางส่วนของพืชบางชนิดก็มีคุณสมบัติที่ช่วยในการบรรเทาและรักษา

ย้อนกลับไปเมื่อ 3000 กว่าปีที่แล้ว ที่มีการบันทึกเกี่ยวกับส่วนผสมของสมุนไพรบางชนิด ซึ่งสูตรต่างๆเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น บางสูตรก็ยังคงมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน

 
 
© 2021ไลฟ์สไตลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ลิขสิทธิ์ถูกต้อง