เลือกประเทศ/ภาษา: 
ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

สุขภาพกับความเชื่อ

คุณกำลังมุ่งมั่นทำตามคำแนะนำเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่ดีหรือเปล่า? การออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย พร้อมกับการเติมเต็มควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับความนิยม อาจเนื่องมาจากกระแสนิยม ที่คนมีความเชื่อว่า
“สุขภาพดีซื้อได้ด้วยเงิน”
ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตแบบสังคมสมัยใหม่ ไม่เอื้ออำนวยให้มีเวลาว่างพอสำหรับการสร้างสุขภาพที่ดี การบริโภคอย่างเหมาะสมจึงได้ถูกมองข้ามไป อย่างไรก็ตาม การที่คนเราหันมาดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้นกว่าเดิมจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่อีกต่อไปแล้วสำหรับยุคปัจจุบันนี้

 
 
© 2021ไลฟ์สไตลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ลิขสิทธิ์ถูกต้อง