เลือกประเทศ/ภาษา: 
ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

วันนี้คุณได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ร่างกายคุณต้องการแล้วหรือยัง?

พฤกษาจากธรรมชาติจะประกอบไปด้วยสารอาหารทางโภชนาการที่เรามักไม่ค่อยพบเจอในอาหารที่เราบริโภคอยู่ในทุกวันนี้ ในขณะที่บรรพบุรุษของเราบริโภคพืชผักจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราไม่ค่อยเคี้ยวเปลือกต้นไม้ หรือกินกลีบดอกไม้เลย ยกเว้นเพียงพืชบางชนิดที่จัด”โชว์”อยู่บนจานสลัด

สารไฟโตนิวเทรียนท์และแอนติออกซิแดนท์ที่พบในพฤกษาธรรมชาติถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นคุณค่าที่สำคัญต่อร่างกายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคสมัยที่ความเครียดครองเมืองและเต็มไปด้วยมลภาวะ และสิ่งเลวร้ายอื่นๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา

อินทรา เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดจากพฤกษชาติ ซึ่งให้คุณค่าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณ

 
 
© 2022ไลฟ์สไตลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น ลิขสิทธิ์ถูกต้อง