English
Lifestyles Logo Buy Now!

אינטרה ונוטריה

טובים השניים: הסינרגיה של אינטרא ונוטריה

לנוטריה נוסחא פורצת דרך המשלימה את 23 התמציות הבוטנית הבדוקות , והבטוחות של האינטרא. כאשר גופך מקבל את שניהם הוא נהנה מיותר מ 250 מרכיבים בוני בריאות.

הפירות והירקות עליהם מבוססים נוגדי החימצון בנוטריה מגינים על התאים וידועים ביכולתם למנוע מחלות כולל סרטן. 23 התמציות הבוטניות המצויות באינטרא מספקות לגוף מזינים חיוניים. בשילוב של אינטרא ונוטריה , למרכיבים מתווספת עוצמה הנובעת מן הסינרגיה , הגורמת לספיגה טובה יותר ותגובה מהירה ומוגברת יותר של הגוף.

אינטרא ונוטריה כנוגדי חימצון חזקים

בסולם ערכים רגיל , כוחם של האינטרא והנוטריה יחדיו מייצר ערך של 56,406/ל עור"ק – עור"ק הינו יכולת ספיגה בחמצן של רדיקלים, והמדיד מבוסס על תכולת הקיבול של נוגדי החימצון ויכולתם לנטרל רדיקלים חופשיים. ערך גבוה יותר של עור"ק מראה על יכולת קיבול גבוהה של נוגדי חימצון.