English
Lifestyles Logo

פטור מאחריות

נא לקרוא בעיון:

האתר של Lifestyles , החומרים והמוצרים שאתם מוצאים באתר זה ניתנים לצורכי מידע בלבד. המידע המופיע באתר אינטרנט זה חל רק על קנדה והמפיצים בשוק המקומי שלה.

כתב ויתור בנוגע להכנסה:

ממוצע ההכנסה של מפיץ אופייני בישראל, שנמצא בעסק שלנו למעלה משנה ואשר רכש למעלה מ-1,000 ₪ שווי מוצרים יעמוד על טווח הכנסה של 1,999 ₪ - 10,000 ₪ בשנה. אולם בערך 17% מהמפיצים האלה מרוויחים בין 15,000 ₪ - 45,000 ₪ בשנה, וכמעט 8% מרוויחים בין 50,000 ₪ - 100,000 ₪ בשנה.

כתב ויתור רפואי:

כתב ויתור רפואי:
המידע המופיע באתר אינטרנט זה אינו מיועד לשמש כעצה רפואית, אלא רק למטרות חינוכיות. אנא אל תשמשו במידע זה לצורכי אבחון, טיפול או מתן תרופות. כמו כן, אין להשתמש בו להחלפת שירותיו של איש מקצוע בתחום הרפואה כיוון שזו אינה הכוונה. לפני שמתחילים בכל תוכנית תזונה חדשה, פעילות גופנית או כל תוכנית בריאות אחרת, יש להיוועץ ברופא מומחה. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם.

לא כל המוצרים קיימים בכל מדינה. התקשרו למשרדי Lifestyles באזורכם לקבלת פרטים נוספים. המרכיבים הרשומים עשויים להשתנות על פי המדינה. אנא בדקו בתווית המוצר את הרשימה המלאה