ภาษาไทย

News

เหินฟ้าสู่ Italy

2010-05-10
บริษัท ไลฟ์สไตลส์ แปซิฟิค ริม (ประเทศไทย) จำกัด จัดทริปเดินทาง เหินฟ้าสู่ประเทศ อิตาลี ให้กับผู้ชนะผ่านกติกาในปี 2009 มากกว่า 400 ท่าน ทุกท่านร่วมฉลองความสำเร็จกัน และตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของตนเองตลอดปีที่ผ่านมา ด้วยความสุข และสนุกสนาน ตลอดการเดินทาง กลับมาแล้วอย่าลืมวางแผนการทำงานต่อเพือมุ่งสู่ โตอนโต้ ประเทศแคนาดา นะคะ